0

Call for Peace – Barış çağrısı

 Türkiye Genç Yeşilleri’nden Avrupa Genç Yeşil organizasyonlarına barış için birleşme çağrısı

Call from Young Greens of Turkey to European young green organizations to unite for peace in Syria

 fft64_mf1149586

 

Dear Green Friends,

We are writing this letter in order to share our concerns and hopes about Syria with you.

We have been standing together for many causes for a long time. We have similar hopes, dreams, fears, sadness. We shared a lot. We are learning together to fight against any kind of discrimination and violations of human and nature rights. As one young green from Turkey says “we shit to the same hole with you”, what else is needed for being a big green family?

Now, we are urgently feeling the need of standing up again to raise our voices for peace in the world! To make our voices heard, we need YOU! We believe that there is no place for wars or tolerance towards any kinds of military interventions in green ideology. We are saying that we will not be like the politicians of the day. We will never ever say yes to any kind of violence. We will not be the victim of revenge game between big brothers of today’s world and we will not let them to drag Syrian people (and us) into their bloody game.

Nowadays, we are feeling same again as we have been feeling 10 years ago in Iraq. While United States is insisting again on humanitarian MILITARY intervention in Syria, we are now shouting more loudly: We don’t believe your “humanitarian” reasons and we will NOT let you drag the world into another war again. Stopping the violence in Syria can not be done with a military intervention. Violence can not be stopped with violence. War against war (or terrorism) is a contradiction by its definition.

We as Young Greens of Turkey, telling that another way is possible to end up this conflict. We should insist and never give up to tell about the third option: urgent cease fire and starting peace negotiations. We should create a pressure on our governments for being part of these constructive approach, NOT the war. We are not away from reality while claiming that violence or war will stop suddenly with this kind approach but this is a start. If interventions are a must logistic, diplomatic and economical interventions should be a start.

Let’s say one more time all together a big NO to military intervention in Syria and start pushing for a real peace solution approach.

With peace and love

Genç Yeşiller

 

Sevgili Yeşil Dostlar,

Bu mektubu Suriye ile ilgili endişe ve umutlarımızı sizinle paylaşmak için yazıyoruz.

Uzun zamandır birlikte birçok konuda mücadele verdik, yanyana durduk. Benzer umutları, hayalleri, korkuları ve üzüntüleri olan kimseler olarak çok şey paylaştık. Hep birlikte insan ve doğa haklarına karşı yapılan her türlü ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele ediyoruz. İçimizden birinin dediği gibi “ birlikte aynı deliğe bile s.çtık”, büyük yeşil bir aile olmak için bundan daha fazlasına ihtiyaç var mı?

Bugünlerde ise seslerimizi dünya barışı için birleştirmemiz gerektiği hissindeyiz. Sesimizin duyulabilmesi için size ihtiyacımız var. İnanıyoruz ki, Yeşil Düşüncede hiçbir savaş ve askeri müdahaleye karşı tolerans olamaz. Bugünün politikacıları gibi olmayacağız, şiddetin hiçbir türlüsüne rıza göstermeyeceğiz. Bugünün büyük güçlerinin arasındaki intikam oyunlarının bir parçası olmayacağız ve Suriyeli sivillerin (ve bizim) bedenlerini kanlı oyunlarına alet etmeyeceğiz.

Bugünlerde 10 yıl önce Irak için hissettiğimiz duyguların benzerlerini hissediyoruz. Amerika Suriye barışı için askeri müdahaleden bahsediyorken, bu sefer daha yüksek sesle: “İnsancıl sebeplerinize inanmıyoruz ve dünyayı yeniden savaşa sürüklemenize izin vermiyoruz.” Suriye’deki şiddet askeri müdahale ile durdurulamaz. Şiddet, şiddet ile durdurulamaz. Savaşa karşı savaş kendi içinde çelişen bir durum.

Bizler Türkiyeli Genç Yeşiller olarak, başka bir çözüm mümkün diyoruz. Israrla ve usanmadan üçüncü bir seçenek olduğunu söylüyoruz: Acilen ateşkes ilan edilmeli ve barış görüşmeleri başlatılmalıdır. Hükümetlerimizin savaştan yana değil, bu yapıcı tavırdan yana olmaları için baskı oluşturmalıyız. Bu yaklaşım ile savaşların biteceğini söyleyecek kadar naif değiliz ama bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Eğer müdahale şart ise; mantıklı, diplomatik ve ekonomik müdahaleler bir başlangıç olmalı.

Barış ve sevgiyle

Genç Yeşiller

 

Reklamlar